GALERIJA


Fotomonografija "Golgota Bosanske Krajine 1941-1945"
Djeca u logorima Nezavisne Države Hrvatske
Poziv na prenumeraciju svim potomcima i poštovaocima žrtava Nezavisne Države Hrvatske u toku Drugog svjetskog rata 1941-1945
Fotomonografija će biti štampana na kvalitetnom papiru, u tvrdom povezu i u ograničenom broju primjeraka. Zato vas pozivamo da obezbijedite svoj primjerak.
Fotomonografija predstavlja svjedočanstvo o stradanju naroda Bosanske Krajine prije, u toku i nakon hrvatsko-njemačke ofanzive na Kozaru i Potkozarje, kao i cjelokupnog stanovništva Nezavisne Države Hrvatske.
 Poseban akcenat je stavljen na stradanje djece u logorima i domovima Nezavisne Države Hrvatske.
Fotomonografija sadrži preko 650 fotografija zločina nad civilima i djecom, te preko 200 stranica teksta o stradanju u kome se obrađuju teme kao što su:
Osnivanje NDH, Legalizacija zločina, Deportacije stanovništva, Osnivanje koncentracionih logora, Osnivanje dječijih logora i stradanje djece, Stradanje Bosanske Krajine, Stradanje Srpske Pravoslavne Crkve i rimokatoličenje pravoslavnih Srba, i dr.
Svi zainteresovani se mogu javiti na kontakt mejl našeg Udruženja radi informacija i stavljanja na spisak prenumeranata.

jastrebarsko1942@gmail.com